E-referenda – portal Vox Populi

e_referenda

Dla naszego ruchu głos mieszkańców oraz ich potrzeby są najważniejsze, dlatego też chcemy powołanie programu (Vox Populi – głos ludu). W przypadku na przykład poważnych inwestycji, brania kolejnych kredytów powinno się zasięgać opinii obywateli w e-referendum, przedstawiając im uprzednio założenia przedsięwzięcia i jego skutki, także finansowe. System takiego głosownia wprowadziła Łódź i na przykład na pytanie o sprzedaż alkoholu zagłosowało ponad 2599 osób.

Dodatkowo system pozwala na obywatelskie interwencje w zakresie naruszenia porządku publicznego lub miejskich awarii. Platforma będzie dostarczać mieszkańcom ważne informacje takie jak awarie, kataklizmy, poważne zmiany pogody, korki w mieście itp.